ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြဟာ အစားေရွာင္ၾကသလဲ?

0

ဘာေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ အစားေရွာင္ရသလဲဆိုရင္ ကေလးထြားမွာစိုးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးထြားရင္ ေမြးဖြားရခက္တာကိုး ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ အစားေရွာင္ရတဲ့အေၾကာင္းက ေမြးဖြားရခက္မွာစိုးလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအစားေရွာင္ခဲ့လို႔ ကေလးဟာ မိခင္ဝမ္းထဲမွာ ဖြံ႔ထြားသင့္သေလာက္ မဖြံ႔ထြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ အာဟာရျပည့္ဝၿပီး အေလးခ်ိန္ျပည့္ဝတဲ့ကေလးကို ေမြးဖြားတဲ့အခါမွာ ကေလးဟာ သူ႔ဟာသူ ႐ုန္းကန္ထြက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ေမြးရပိုလြယ္ပါတယ္။ အာဟာရမျပည့္ဝတဲ့ကေလးဟာ အားမျပည့္ေတာ့ မိမိဘာသာ ႐ုန္းကန္ထြက္မလာႏိုင္ေတာ့ ေမြးရမခက္ေပဘူးလား။ မွားယြင္းတဲ့အယူအဆေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ အစားေရွာင္ခဲ့ၾကေတာ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးဟာ အေလးခ်ိန္မျပည့္ေတာ့ဘဲ ေမြးရာပါ အာဟာရျပတ္ေရာဂါသည္ေလး ျဖစ္လာခဲ့တာေပါ့။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like