ဘဝနဲ႔ထပ္တူမက်တဲ့အခ်စ္

0

 

ဘဝထဲကငါ

ပကာသနာဆိုတာလည္း  ရွားပါတယ္။

ရင္ဘတ္ထဲကဒဏ္ရာေတြ ေဆးထည့္ရဦးမယ္

ဦးေႏွာက္ထဲကမွတ္ဥာဏ္အခ်ိဳ႕  ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုက္ခ်င္တယ္

အခ်စ္ဆိုတဲ့အရာဟာ

ဘဝထဲကငါနဲ႔

ဓါတ္မတည့္တဲ့အခါ

ႏႈတ္ဆက္ထြက္သြားဦးေပါ့ခ်စ္သူ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

 

You might also like