ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ကိုယ္ဝန္ရွိတာကို စမ္းသပ္သိႏိုင္မလဲ?

0

မ-မ်ိဳးဥနဲ႔ က်ားသုက္ပိုးတို႔ ေပါင္းစပ္ျပီးေနာက္ ၆ ရက္အၾကာမွာ သေႏၶက သားအိမ္အတြင္းဆံုးအလႊာမွာ လာကပ္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး HCG ေဟာ္မုန္း ထြက္လာျပီ။ သေႏၶကပ္ျပီးေနာက္ ၁ဝ ရက္ဆိုရင္ စမ္းလို႔ရပါျပီ။

ဆီးစစ္ကိရိယာကို ရာသီလာရမဲ့ရက္ထက္ တခ်ိဳ႕က တရက္ေနာက္က်ရင္ေတာင္မွ စမ္းႏိုင္တယ္ဆိုေပမဲ့၊ တပါတ္ေနာက္်ခ်ိန္မွာ စမ္းသင့္တယ္။ တပ္ေသခ်ာခ်င္ေသးရင္ တခါစမ္းျပီးေနာက္ တပါတ္ေနရင္ ျပန္စမ္းပါ။

ေသြးစစ္တာကို ရာသီလာရမဲ့ရက္အထိေတာင္ ေစာင့္စရာ မလိုပါ။ လလည္ရက္ေနာက္ တပါတ္၊ ဆိုလိုတာက မ်ိဳးဥ ထြက္ခ်ိန္ေနာက္ တပါတ္ တနည္းေျပာရရင္ ေသြးဆင္းရမဲ့ရက္ထက္ တပါတ္ေစာခ်ိန္မွာ စမ္းရင္ေတာင္မွ ျပမယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ မိမိရာသီေပၚမည့္ရက္ထက္ ရက္သတၱပတ္ ေလးပတ္မွ ငါးပတ္အထိ ရာသီမေပၚေသးပါလွ်င္ မနက္ဆီးျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး ထိုေလးပတ္မွ ငါးပတ္အခ်ိန္တြင္ ပဋိသေႏၶတည္ေနပါက ကိုယ္ဝန္တည္ ဟိုမုန္းမ်ားသည္ ဆီးထဲတြင္ ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ေပသည္။

HCG ေဟာ္မုန္းက ကိုယ္ဝန္ပထမ(၃)လအတြင္း တရက္ျပီးတရက္ မ်ားမ်ားလာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်သြားတယ္။

You might also like
Leave a comment