ဘယ္လိုသူေတြက ကိုယ္ဝန္ေစာအပ္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ ေလွ်ာက် ၊ ပ်က္က်ေလ့ရွိသူမ်ားအဖို႔ ရာသီေပၚမည့္ရက္မေပၚဘဲ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္၍ ရေသာအေျဖသည္ ကေလးရွိေနပါက သိလွ်င္သိခ်င္း ဆရာဝန္ႏွင့္ ေစာစီးစြာ ျပသထားသင့္သည္။ သို႔မွသာ သေႏၶေလ်ာျခင္း ၊ ပ်က္ျခင္းမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ႀကိဳတင္တားဆီးႏိုင္ေပသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like