ဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားသူဟာ နာက်င္တဲ့ခံစားမႈကို ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားစဥ္မွာ မသိဘူး။ ဗိုက္ခြဲမီးဖြားၿပီးသြားမွ ဗိုက္ကခြဲေၾကာင္းဒဏ္ရာကို ဂ႐ုစိုက္ရတာေတြရွိပါတယ္။ ဗိုက္ခြဲေမြးသူအတြက္ ေမြးခန္းထဲက တာဝန္ရွိသူေတြ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေပးသြားမွာမို႔ ထူးၿပီးေျပာျပစရာမရွိပါဘူး။ ဗိုက္ခြဲေမြးသူေတြအမ်ားစုက ဗိုက္ခြဲေမြးတုန္း ဗိုက္ထဲေလက်န္ခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပ်ိဳတုန္းကလို ဗိုက္ကေလးခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုး႐ိုးေမြးသူေတြထက္ ပိုအနာခံၿပီး အားထုတ္ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဗိုက္ခြဲထားတဲ့ ခ်ဳပ္႐ိုး ေကာင္းေကာင္းက်က္သြားဖို႔ အထူးဂ႐ုစိုက္ရသလို ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ဆင္ျခင္စရာေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိလို႔ေနပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like