ဗိုက္ခြဲေမြးထားတဲ့ဒဏ္ရာက ကိုက္ခဲနာက်င္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?

0

ဗိုက္ခြဲေမြးထားတဲ့ဒဏ္ရာက နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ားသည္ ရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုေနရာမွ ေသြးမ်ားထြက္ေနျခင္း ၊ ထိုေနရာမ်ားမွ အစုအခဲေတြကို ခံစားရျခင္း ၊ ေရာင္ယမ္းေနျခင္း ၊ မိန္းမကိုယ္ခ်ဳပ္ရာ သို႔မဟုတ္ ဗိုက္ျပန္ခ်ဳပ္ရာတို႔မွ အဆက္မျပတ္ နာက်င္ကိုင္ခဲေနမႈတို႔ကို ခံစားေနရပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like