တလြဲသံုး

0

ပံုမွန္လူျဖစ္ဖို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ႀကိဳးစားခိုက္

ပံုမွန္လူတခ်ိဳ႕ Suicide လုပ္ၾကတယ္။

မျမင္သူေတြ ပန္းခ်ီဆြဲေနခိုက္

ျမင္ေနသူေတြ တိုက္ပြဲျဖစ္ၾကတယ္။

လက္မဲ့ေျခမဲ့ေတြ ၀ီရိယစိုက္ေနခိုက္

ေျခလက္စံုသူေတြ ေကာက္က်စ္ေနၾကတယ္။

လူမမာေတြ အသက္လုေနခိုက္

လူတကာနီးပါး စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားေနၾကတယ္။

အာ႐ံုေတြလြဲေနေတာ့

အေျဖေတြ လြဲၿပီးရင္းလြဲ

တို႔ေတြလဲ ျဖစ္သင့္တာနဲ႔လြဲၾကရတယ္။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like