တမိုးေအာက္ကသူစိမ္းႏွစ္ေယာက္

0

ခ်စ္ခဲ့ဖူးၾကတယ္ ဒါေပမယ့္ အခုမဟုတ္ေတာ့ဘူး

ၾကင္နာခဲ့ဖူးတယ္ ခုေတာ့ သူၾကင္မွကိုယ္ၾကင္

ေပ်ာ္ခဲ့ဖူးၾကတယ္ ခု … ရင္ထဲမွာစိတ္ညစ္စရာအျပည့္

မခြဲဘူးဆိုတဲ့ကတိဟာ ခုလိုလမ္းခြဲခ်ိန္မွာအစရွာမရ

တခ်ိန္က ေပါင္းသင္းခြင့္ရရင္ေပ်ာ္မယ္ထင္ခဲ့သမၽွ

ခုေတာ့ ကြာရွင္းၿပီးရင္အားလံုးၿပီးၿပီလို႔ယံုၾကည္

ဒီတညမွာ …  တမိုးေအာက္ကသူစိမ္းႏွစ္ေယာက္

မနက္ဖန္ဆိုရင္ … လမ္းခြဲေတာ့မယ့္သူစိမ္းႏွစ္ေယာက္

မြန္းၾကပ္ေနတဲ့ခံစားမႈေတြ

နာက်င္ေနတဲ့စိတ္ေသာကေတြ

ဘယ္သူ ၊ ဘာ့အတြက္ေၾကာင့္လို႔ အျပန္အလွန္အျပစ္မဖို႔ခင္

တခ်ိန္က တို႔ေတြ ….  သိပ္ခ်စ္ခဲ့ဖူးတယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like