တဘက္သတ္အခ်စ္

0

မ်က္စိေရွ႕မွာ လူေတြအမ်ားႀကီးလႈပ္ရွားဆဲ

ကိုယ္ျမင္ခ်င္တာေတ့ာ့ တစ္ေယာက္တည္း

သူဟာ … ကိုယ့္အနားမရွိသူ။

ခ်စ္စရာေကာင္းသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနဆဲ

ကိုယ္ခ်စ္ခ်င္သူက တစ္ေယာက္တည္း

သူဟာ …. ကိုယ့္ကိုမခ်စ္သူ။

လက္မခံသူကိုမွ ေပးဆပ္ခ်င္မိ

ေက်ာခိုင္းသူကိုမွ လက္ကမ္းေနမိ

မလာမွန္းသိေပမယ့္ ေမၽွာ္ေနမိ

ခ်စ္ေန႐ံုနဲ႔ေက်နပ္တယ္

မဆိုင္သူတျဖစ္လည္း ခ်စ္သူမယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like