ဇတ္ေဟာင္း

0

သာယာခဲ့တာျပန္ေတြးရင္း

နာက်င္ခဲ့တာေတြျပန္ေျပာရင္

အေဟာင္းေတြဇတ္သြင္းျပသလို ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာပဲ။

ဒါဆို လူေတြအိပ္ငိုက္ၾကေတာ့မယ္။

စိတ္မခိုင္သူေတြ ထငိုၾကေတာ့မယ္။

စိတ္မပါသူေတြ လွည့္ျပန္ၾကေတာ့မယ္။

ဘာပဲအျဖစ္ျဖစ္ တို႔အခ်စ္ကတေခတ္ႏြမ္းခဲ့ၿပီပဲ။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like