ဇတ္ေဟာင္း

0

opera

သာယာခဲ့တာျပန္ေတြးရင္း

နာက်င္ခဲ့တာေတြျပန္ေျပာရင္

အေဟာင္းေတြဇတ္သြင္းျပသလို ျဖစ္ကုန္ေတာ့မွာပဲ။

ဒါဆို လူေတြအိပ္ငိုက္ၾကေတာ့မယ္။

စိတ္မခိုင္သူေတြ ထငိုၾကေတာ့မယ္။

စိတ္မပါသူေတြ လွည့္ျပန္ၾကေတာ့မယ္။

ခံစားခ်က္ေတြ မေဟာင္းေသးတဲ့တို႔အျဖစ္

ယေန႔ေခတ္မွာ ဇတ္ေဟာင္းႀကီးျဖစ္သြားၿပီ။

အတိတ္ရင္ခုန္သံေတြ ႏုသစ္ဆဲေပမယ့္

လူေတြအိုသြားခဲ့ၿပီမို႔

ဘာပဲအျဖစ္ျဖစ္…..

တို႔အခ်စ္ တေခတ္ႏြမ္းခဲ့ၿပီပဲ။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like