စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ

0

အခန္းမီးေရာင္မွိန္တပ်ပ်

ရင္ခုန္သံကတိုးဖြဖြ

အနမ္းတစံုရွတတ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔လြတ္က်မွ

ဝိုင္ခြက္ကေလးကြဲသဗ်။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like