စိတ္ဒဏ္ရာ

0

အတၱႏွစ္ခုတိုက္မိတဲ့အခါ

စိန္ေခၚသံတို႔က်ယ္ေလာင္လာ

ျပင္းအားႀကီးတဲ့မာန

ႏွစ္ေယာက္အၾကားဝင္က

ေခ်ာင္းၾကည့္တဲ့မ်က္ဝန္းတစံု

မ်က္ရည္ျမစ္မ်ားဖိတ္လို႔စို

ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔တုန္

မလံုၿခံဳပါဘူးစိတ္ထဲ

စိုးရိမ္စိတ္တို႔လြန္ကဲ

ဒီအျဖစ္ဟာရင္ထဲစြဲ

မေက်နပ္ပါဘူး …. အရာရာပဲ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like