စိတ္ခ်ရေသာရက္ေတြဆိုတာဘာလဲ?

0

စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြဆိုတာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အတူစပ္ယွက္ေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္တဲ့ ေန႔ေတြကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား၏သုတ္သည္ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥႏွင့္ ေတြ႔ပါမွ သေႏၶေအာင္ျခင္း (ကေလးရျခင္း)ျဖစ္ႏိုင္ရာ စိတ္ခ်ရေသာရက္မ်ားအား တြက္ခ်က္ရာတြင္ မမ်ိဳးဥ ေႂကြႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မ်ားကို အဓိကထား တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတားျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( BIRTHCONTROL)

You might also like