စကားလံုးမ်ား၏ေနာက္ကြယ္

0

ေလဟာနယ္ထဲရြက္လႊင့္လို႔

သူ႔ကိုယံုစားၿပီး

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျမစ္ထဲ ခုန္ခ်လိုက္တယ္။

 

ငါေရာက္ေနတာ

ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္

မ်က္ရည္ပင္လယ္ပါလား

တဘဝစာ လံုး ပါး ပါး ….

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like