ခြင့္ျပဳေပးပါ

0

opp

တႀကိမ္ေလာက္ေတာ့

မင္းလက္ကေလး ကိုင္ဆုပ္ခြင့္ရခ်င္တယ္

တႀကိမ္ေလာက္ေတာ့

မင္းပုခံုးထက္ ေမွးမီခ်င္ေသးတယ္

တႀကိမ္ေလာက္ေတာ့

မင္းဆံႏြယ္ေတြ ဖြဖြနမ္းခြင့္ရခ်င္တယ္

တႀကိမ္ေလာက္ေတာ့

ရင္ခ်င္းအပ္ၿပီး ဖက္ထားခြင့္ရခ်င္တယ္

အႀကည့္ေတြမဆံုခ်င္ေနပါ

စကားေတြမေျပာခ်င္ေနပါ

တို႔ရဲ႕ဆိတ္ၿငိမ္ေသာခ်စ္ျခင္းကို

ေနာက္ဆံုးတႀကိမ္ေတာ့ ခံစားခြင့္ရခ်င္လို႔ပါ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like