ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ဖို႔

2

ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုေတာ့ ဒူေပနာေပ ခံႏိုင္တဲ့ကေလးငယ္ေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုရွင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တခုခုဆို ႏြဲ႔မေနတတ္ဘဲ အၾကမ္းခံတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကေလးမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔က ပထမဦးစြာ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္မွသာ စိတ္ေၾကာင့္ကိုယ္လည္း ႀကံ့ခိုင္လာပါမယ္။ သတိခ်ပ္ရမွာက ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္မႈအားနည္းၿပီး မက်န္းမာတဲ့ လူမမယ္ေလးအျဖစ္ ေမြးလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ဖို႔ အေတာ္ႀကိဳးစားသင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ၿပီး ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းေတာ့ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးရွိလို႔တုန္းလို႔ သိခ်င္မွာပဲေနာ္။ “Show me a man who hasn’t failed, and I’ll show you a man who hasn’t tried.” ဆိုတဲ့စကားကို ကၽြန္မက ဘာသာျပန္ရင္း စိတ္ဓါတ္ႀက့ံခိုင္ၿပီး ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းသူေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းက မက်႐ံႈးဖူးတဲ့သူတစ္ဦးကိုျပပါ။ ငါကမင္းကို လံုးဝမႀကိဳးစားဖူးသူတစ္ဦးကို ျပပါ့မယ္တဲ့။ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္သူတိုင္းဟာ အခါခါ က်႐ံႈးဖူးၾကပါတယ္။ ထိပ္ဆံုးမွာေရာက္ေနသူေတြက ဆံုး႐ံႈးမႈဆိုတာကို ပိုခံခဲ့ရသူေတြေလ။ သူတို႔ဟာ စိတ္ဓါတ္အင္အား ႀကံ့ခိုင္သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အ႐ံႈးေတြႀကံဳတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာခဲ့လို႔ အခုလို ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆို စိတ္ဓါတ္အင္အား ႀကံ့ခိုင္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးကို လိုရင္းတိုရွင္း ျမင္ႏိုင္ၿပီေပါ့။

စိတ္ဓါတ္မႀကံ့ခိုင္သူေတြက်ေတာ့ အထက္မွာေျပာခဲ့ဖူးသလို ဆံုး႐ံႈးမွာ ၊ က်႐ံႈးမွာ ေၾကာက္ေနတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အသီးအပြင့္ဆိုတာ မခံစားရဘဲ သူလို ၊ ငါလို ဘဝနဲ႔ ၿပီးသြားခဲ့ၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဟာ စိတ္ဓါတ္အင္အား ႀကံ့ခိုင္ၿပီး ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းဖို႔ လိုေနပါတယ္။ ခံႏိုင္ရည္ အားေကာင္းဖို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သူမ်ားေျမႇာက္တိုင္းမေျမႇာက္ ၊ သူမ်ားတြန္းထိုးလည္း မယိုင္ ၊ သူမ်ားေျခထိုးခံလည္း မလဲ ၊ လဲပါေသာ္လည္း အ႐ံႈးမေပးဘဲျပန္ထလို႔ အႏိုင္ရဖို႔ ျပန္ႀကိဳးစားသူျဖစ္ရပါမယ္။ ေအာင္ျမင္လာတဲ့ေနာက္မွာ သူမ်ားေဝဖန္တဲ့ဒဏ္ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္သူမွ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္သူစာရင္း ဝင္မွာပါ။ ဒါဟာ စိတ္ဓါတ္ခံႏိုင္ရည္ အားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြေပါ့။

ဒါဆိုရင္ ကေလးေတြကို စိတ္ဓါတ္ႀ႕ကံခိုင္သူေတြျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို သင္ၾကားေပးႏိုင္မလဲ။ လြယ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ထပ္ခါထပ္ခါ ႀကိဳးစားခ်င္ေအာင္ တိုက္တြန္းၿပီး ထပ္ခါထပ္ခါ ႀကိဳးစားခြင့္ေပးရမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ မိဘကိုယ္တိုင္က အ႐ံႈးအိမ္ပိုက္ျပန္လာတဲ့ သားသမီးရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈကို လက္ခံႏိုင္တဲ့သူ ျဖစ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ ဒါဟာ မိဘေတြအတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။ ကိုယ့္သားသမီး ေအာင္ျမင္မႈပိုက္လာတာကိုပဲ မိဘေတြက ျမင္ေတြ႔လိုၾကတာေလ။ အဆင့္က်သြားတဲ့သားသမီး ၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို မျဖစ္လာတဲ့ သားသမီးရဲ႕ အ႐ံႈးဆိုတာကို မိဘေတြက အလြယ္တကူ ၊ အသာတၾကည္ လက္ခံႏိုင္ပါရဲ႕လား။

သားသမီးရဲ႕ အ႐ံႈးကို လက္မခံႏိုင္တဲ့ မိဘေတြဟာ သားသမီးကို စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ဖို႔ မသင္ေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မိဘကိုယ္တိုင္က သားသမီးဆံုး႐ံႈးမႈကို လက္မခံႏိုင္ေတာ့ သားသမီးေတြဟာ ဆံုး႐ံႈးမွာ စိုးေၾကာက္စိတ္ေတြ ၊ အပူအပင္မ်ားစိတ္ေတြနဲ႔ စိတ္ဓါတ္မႀကံ့ခိုင္သူေတြပဲ ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒါဆိုရင္ ထိပ္တန္းက အေအာင္ျမင္ဆံုးသူေနရာမွာ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ခက္သြားၿပီေပါ့။ ဆံုး႐ံႈးမွာ ေၾကာက္စိတ္ေတြက ဆံုး႐ံႈးမႈကို ပိုႀကံဳေတြ႔ေစတယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ပါရဲ႕လား ။ စိတ္ရဲ႕ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမွာေၾကာက္ရင္းနဲ႔က ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို ႀကံဳလာတတ္တာပါ။

သားသမီးရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈကို လက္ခံႏိုင္တဲ့မိ့ဘေတြက်ေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ စိတ္ဓါတ္အင္အား ရင့္က်က္သူေတြပါ။ ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတယ္လို႔ ေျပာရသလဲဆိုရင္ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကံဳလာတဲ့ သားသမီးကို ေထြးဖက္ေဖးမ အားေပးႏိုင္တဲ့သူမို႔လို႔ပါ။ တခါဆံုး႐ံႈးေပမယ့္ ေနာက္တခါ ႀကိဳးစားခြင့္ရွိေသးတယ္လို႔ အားေပးႏိုင္တဲ့မိဘဟာ စိတ္ဓါတ္ရင့္က်က္သူေတြေပါ့။ သူကိုယ္တိုင္လည္း မိဘမို႔ ကိုယ့္သားသမီးကို ေအာင္ျမင္မႈပဲ ျမင္ခ်င္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈမရလာတဲ့ သားသမီးဟာ သူ႔ဆံုး႐ံႈးမႈေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းေကာင္းနည္းေနႏိုင္တယ္ ၊ အဆင့္က်သြားလို႔ အတန္းထဲမွာ ရွက္ေကာင္းရွက္ေနႏိုင္တယ္။ ဒါကို နားလည္ေပးႏိုင္ရမယ္။ ကိုယ္ေျဖသိမ့္ေပးပါမွ သူစိတ္သက္သာရာရမွာပါ။ စိတ္က တျခားေရာက္ၿပီး လမ္းလြဲသြားလို႔ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကံဳရတယ္ဆို ဒါကို ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းေနဖို႔ထက္ ေနာင္တႀကိမ္မွာ ဒီလိုဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳးမႀကံဳရေအာင္ ကိုယ္တိုင္က ေဘးကေနေဖးမ ၾကပ္မတ္ေပးရမွာပါ။

BurmeseHearts Blog

ျမန္မာစကားက ႐ိုးရွင္းတယ္ေနာ္။ ေဖးမၾကပ္မတ္ေပးရမယ္လို႔ ဆိုထားတာျဖစ္ၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈႀကံဳရတဲ့သားသမီးကို ႏွိမ့္ခ်တင္းက်ပ္တာမ်ိဳး အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမွာပါ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကံဳလာတဲ့ သားသမီးကို ႐ံႈးရေကာင္းလား ၊ အသံုးမက်လိုက္တာ ၊ သူမ်ားနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ႏွိမ့္ခ်လို႔ စည္းကမ္းေတြ တင္းက်ပ္လိုက္တာမ်ိဳးဆို အ႐ံႈးႀကံဳရတဲ့ကေလးဟာ အခါခါ႐ံႈးနိမ့္သြားပါၿပီ။ အ႐ံႈးလဲႀကံဳ ၊ မိဘေဖးမမႈလဲမရ ၊ ျပစ္တင္ျခင္းကိုခံရ ၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတဲ့အထဲ စည္းကမ္းေတြ ပိုတင္းၾကပ္ ဒါေတြခံစားရတဲ့သားသမီးဟာ တခ်ိန္မွာ တင္းၾကပ္ခံထားရတဲ့စိတ္ေတြေၾကာင့္ လြတ္ထြက္သြားႏိုင္တယ္ေလ။ ဖိလြန္းရင္ ႂကြတက္လာတတ္တဲ့ သေဘာလိုေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမိဘမ်ိဳးရဲ႕ သားသမီးေတြဟာ ေရ႐ွည္မွာ ဆံုး႐ံႈးမႈကိုရင္ဝယ္ပိုက္ရဖို႔ အလားအလာပိုမ်ားေနပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဟာ ေမြးကတည္းက သင္လြယ္ ၊ တတ္လြယ္ ၊ ဥာဏ္ေကာင္းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြဟာ ေရရွည္မွာ ေတာ္တဲ့သူ ၊ ထူးခၽြန္တဲ့သူ ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့သူအျဖစ္ မရပ္တည္ႏိုင္ၾကဘူး။ ဒါ့အျပင္သူတို႔ဟာ စြန္႔စားရမွာ စိုးေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ မိဘေတြေၾကာင့္ပဲ။ မိဘေတြက သားသမီးဆံုး႐ံႈးနဲ႔ေတြ႔မွာ စိုးေၾကာက္စိတ္ေတြေၾကာင့္ သူတို႔ဟာလည္း စြန္႔စားလုပ္ရင္ ရထားတဲ့အေနအထား ၊ ရွိထားတဲ့ဂုဏ္အင္ေတြ ဆံုး႐ံႈးသြားမယ္လို႔ ယံုၾကည္စိတ္ေၾကာင့္ သူတို႔အခ်ိန္ ၊ သူတို႔ဦးေႏွာက္နဲ႔ သူတို႔အင္အားကို သူတို႔တတ္စြမ္းသေလာက္ အသံုးမခ်ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ခံယူခ်က္က မဆံုး႐ံႈးခ်င္ရင္ မစြန္႔စားတာ အေကာင္းဆံုး ၊ အတတ္မဆန္းတာ အေကာင္းဆံုးဆိုတာပါပဲ။ ဒီခံယူခ်က္ေတြဟာ လူႀကီးမိဘ ၊ ဆရာသမားေတြဆီက သင္ယူလာခဲ့တာေလ။

ကေလးေတြကို စိတ္ဓါတ္ႀ႕ကံခိုင္သူေတြျဖစ္ေအာင္ မိဘေတြက သင္ၾကားေပးလိုတယ္ဆိုရင္ သူ ငယ္တုန္းမွာ လဲႏိုင္တယ္ ၊ အေသးစား ဆံုး႐ံႈးမႈေလးေတြ ႀကံဳရႏိုင္တယ္။ ကေလးကိုဒါေတြ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေစပါ။ ဆိုလိုတာက အစစ အရာရာက ကေလးေခ်ာေမြ႔အဆင္ေျပေအာင္ ဝင္ကာကြယ္ေပးတာ ၊ စီစဥ္ေပးတာမ်ိဳး မလုပ္ဖို႔ပါ။ တကယ့္ဘဝဟာ ပန္းခင္းလမ္းမဟုတ္ဘူးေလ။ ကေလးငယ္တုန္းမွာ လဲက်တာမ်ိဳး ၊ ကစားစရာေလးေတြ ေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳး ၊ ပ်က္စီးသြားတာမ်ိဳး ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အေသးစားေလးေတြ ရသြားတာမ်ိဳး ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။ ႀကံဳပါေစေလ။ ဒါဟာ ဘဝမွာ အေသးစားဆံုး႐ံႈးမႈေလးေတြေပါ့။ လက္ထဲက မိုးပ်ံပူေဖာင္းေလးလြတ္သြားတာဟာလည္း သူ႔အရြယ္ေလးနဲ႔သူ အႀကီးမားဆံုး ဆံုး႐ံႈးမႈကို ခံစားငိုေႂကြးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ဆူတာမ်ိဳး ၊ အျပစ္တင္တာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ ဒါဟာ ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာလို႔ ကေလးကို ႏွစ္သိမ့္ၿပီး ဒီဆံုး႐ံႈးမႈကို လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။

ကေလးလဲက်လို႔ ခဲလံုးနဲ႔ ေျမႀကီးကို တန္ျပန္ေျခေဆာင့္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔ ။ ဒီလိုလုပ္ရင္ ကေလးဟာ ကလဲ့စားေခ်စိတ္ကို သင္ယူသြားတယ္။ ကေလးပစၥည္းပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားလို႔ တျခားသူကို အျပစ္တင္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီလိုဆို ကေလးဟာ ေနာင္မွာ သူဆံုး႐ံႈးတိုင္း အျခားသူကို လက္ညႈိးထိုး အျပစ္ရွာတာမ်ိဳးလုပ္မယ္။ ဒီအ႐ံႈးကို ကေလးလက္ခံႏိုင္ေအာင္ (ကိုယ္တိုင္ကလည္း လက္ေတြ႔က်က် လက္ခံႏိုင္ေအာင္) အရင္ က်င့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တဆင့္မွာ ကေလးကို ေထြးဖက္ႏွစ္သိမ့္မႈေပးမယ္။ ကေလးစိတ္ေျဖသိမ့္ႏိုင္လို႔ ဝမ္းနည္းအားငယ္တာမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေနာင္မွာ ဒီလိုဆံုး႐ံႈးမႈမႀကံဳဖို႔ ဘာသတိထားရမယ္ဆိုတာ အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္သင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ  ေအာက္မၾကည့္ေလွ်ာက္လို႔ ၊ ေရွ႕မၾကည့္လို႔ လဲက်တယ္ဆိုရင္ ေနာင္မွာ ကိုယ့္ေျခလွမ္းကိုယ္ သတိထားမိေအာင္ သင္ေပးရမယ္။ ေပ်ာက္သြားတဲ့ပစၥည္းဆို လက္ထဲၿမဲေအာင္ ၊ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမယ္ဆိုတာ သင္ေပးမယ္ စသျဖင့္ေသာ သင္ၾကားမႈေတြကို နားဝင္ေအာင္ ေလသံခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ ေျပာျပသင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆူတာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔ေလ။

ကေလးဟာ ဆံုး႐ံႈးမႈကို သဘာဝအတိုင္း လက္ခံႏိုင္မယ္။ ဒီဆံုး႐ံႈးမႈကေန သင္ယူမယ္။ ေနာင္မွာ ထပ္ခါထပ္ခါ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားခြင့္ရွိမယ္ဆိုရင္ ဒီကေလးဟာ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္တဲ့ ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းသူေလး ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒါဆို သူ႔ႀကိဳးစားရင္ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြဆြတ္ခူးဖို႔ နီးေနၿပီေလ။ လဲရင္ငိုေႂကြးေနတဲ့ကေလးက ခရီးမေရာက္ဘဲ လဲရင္ျပန္ထ ၊ မလဲေအာင္ႀကိဳးစားရင္း ခရီးဆက္သူမွ လိုရာခရီးေရာက္ႏိုင္တာကို သတိခ်ပ္ပါေလ။

ကေလးဟာ လဲက်လို႔ သူ႔ဘာသာသူျပန္ထႏိုင္တယ္ ၊ ဆံုး႐ံႈးသြားရင္ ဖိတ္စင္သြားရင္ သူ႔တာဝန္သူယူၿပီး ျပန္ျပင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္ဆိုရင္ လက္ခုပ္တီးလို႔ အားေပးခ်ီးေျမႇာက္လိုက္ပါ။ ဒါဟာ မမွားေအာင္ ထပ္ႀကိဳးစားဖို႔ ခြန္အားေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔အတြက္ ေနာင္ထပ္ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ျဖစ္လာမယ့္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြ ေပးလိုက္တာပါ။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ သူဟာ ေနာက္ထပ္ ဒီလိုအမွားမ်ိဳး မႀကံဳေအာင္ သတိထားႏိုင္တယ္ ၊ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္လို႔ သူ႔ကို မ်က္လံုးအၾကည့္နဲ႔ ၊ စကားအေျပာအဆိုနဲ႔ ၊ ကိုယ္တိုင္အားေပး ေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳးနဲ႔ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ေပးလိုက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ သူႀကိဳးစားတဲ့အခါ ရရွိလာမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ႐ံႈးနိမ့္မႈပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ဟာ လက္ခံဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္ဆိုတာ သူနားလည္ေအာင္ ၊ ခံစားတတ္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကေလးဟာ အခါခါႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို လွမ္းယူႏိုင္ၿပီေပါ့။ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆို ႀကိဳးစားဖို႔ပဲလိုတာပါ။ အခါခါႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ဆိုတာကလည္း စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္ပါမွ ၊ ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းပါမွ ျဖစ္မယ္ေလ။

ရတု (Burmesehearts.com)


BurmeseHearts Courses
BurmeseApp

 

BurmeseApp on Google Play

You might also like