ကေလးျပဳစုဂ႐ုစိုက္ဖို႔တာဝန္ဟာ မိခင္တာဝန္ပဲလား?

0

ႏွစ္ေယာက္အတူဆႏၵနဲ႔ ကေလးယူလာခဲ့ၿပီးမွ ကေလးျပဳစုဂ႐ုစိုက္ဖို႔တာဝန္ဟာ မိခင္တာဝန္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ တရားပါရဲ႕လား။ ကေလးမိခင္ ထူထူေထာင္ေထာင္မျဖစ္ေသးတဲ့ ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး ကေလးပစၥည္ေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ထားသို အသံုးျပဳတတ္ေအာင္ ၊ ကေလးဂ႐ုစိုက္ရမယ့္တာဝန္ေတြကို သိနားလည္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရင္ ဘာအ႐ံႈးရွိသြားမွာလဲ။ ကေလးဟာ မိခင္နဲ႔တန္းတူ ဖခင္ကို တြယ္တာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အျမတ္ကိုေတာင္ ရလိုက္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ယခုအခ်ိန္ကတည္းက မိမိရဲ႕ ေမြးကင္းစကေလးကို ေမတၱာအေျခခံနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုေပးႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။


ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like