ကေလးျပဳစုဂ႐ုစိုက္ဖို႔တာဝန္ဟာ မိခင္တာဝန္ပဲလား?

0

ႏွစ္ေယာက္အတူဆႏၵနဲ႔ ကေလးယူလာခဲ့ၿပီးမွ ကေလးျပဳစုဂ႐ုစိုက္ဖို႔တာဝန္ဟာ မိခင္တာဝန္လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ တရားပါရဲ႕လား။ ကေလးမိခင္ ထူထူေထာင္ေထာင္မျဖစ္ေသးတဲ့ ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး ကေလးပစၥည္ေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ထားသို အသံုးျပဳတတ္ေအာင္ ၊ ကေလးဂ႐ုစိုက္ရမယ့္တာဝန္ေတြကို သိနားလည္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရင္ ဘာအ႐ံႈးရွိသြားမွာလဲ။ ကေလးဟာ မိခင္နဲ႔တန္းတူ ဖခင္ကို တြယ္တာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အျမတ္ကိုေတာင္ ရလိုက္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ယခုအခ်ိန္ကတည္းက မိမိရဲ႕ ေမြးကင္းစကေလးကို ေမတၱာအေျခခံနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုေပးႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။
You might also like
Leave a comment