ကေလးခါးေတာင္းက်ိဳက္ (Diaper) သံုးတဲ့မိဘေတြ ဘာသတိထားသင့္သလဲ?

0

ကေလး ခါးေတာင္းက်ိဳက္ (Diaper) ေပးသံုးသည့္ မိဘမ်ားအတြက္မူ မိမိ၏ကေလးအား Diaper သံုး၍ျဖစ္တတ္သည့္ အပူေလာင္နာမ်ား ကေလးတြင္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ Desitin ၊ Baritex ၊ Bepanthen ကဲ့သို႔ေသာ ကေလး Diaper Rash ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ ခရင္မ္မ်ားအား မိမိကေလးဆရာဝန္၏ အႀကံဥာဏ္ယူ၍ အသံုးျပဳသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ေမြးကင္းစကေလး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( newborn)

 

You might also like