ကေလးကို မျဖစ္မေန ေပါင္ဒါသံုးမွျဖစ္မယ္ဆို ဘယ္လိုသံုးသင့္သလဲ?

0

ေသးစို ၊ ေရစို၍ ကေလးဖင္ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ လိမ္းခ်င္သပဆိုလွ်င္ ေပါင္ဒါကို ေျခာက္လေအာက္ ကေလးကိုယ္ေပၚ၌ တဖတ္ဖတ္ ႐ိုက္ၿပီးလိမ္းေပးျခင္းအား ေရွာင္သင့္သည္။ ေသးမႈန္ေသာ ထိုေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ားသည္ ေလထုထဲမွတဆင့္ ကေလးအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေပါင္ဒါတို႔ပတ္တြင္ ေပါင္ဒါပါ႐ံုေလာက္တို႔ၿပီး မိမိလက္ဖမိုးျဖင့္ ေပါင္ဒါသိပ္သြားေအာင္ ေျဖးညႇင္းစြာ ပြတ္ၿပီးမွ မိမိလိမ္းေပးလိုေသာ ကေလး၏ ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ပြတ္လိမ္းေပးႏိုင္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ေမြးကင္းစကေလး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( newborn)

 

You might also like