ကေလးကို ဂလူးကို႔စ္တိုက္လို႔ အားပိုျဖစ္သလား?

0

ကေလးကို ဂလူးကို႔စ္တိုက္လို႔ အားပိုျဖစ္မယ္လို႔ထင္ရင္ မွားပါတယ္။ ဂလူးကို႔စ္ဟာ အားေဆးမဟုတ္ပါ။ ဂလူးကို႔စ္ဟာ သၾကားျဖစ္ၿပီး သၾကား ၊ ႀကံသကာ ၊ ထန္းလ်က္ ဘာစားစား လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲ ေရာက္သြားရင္ ဂလူးကို႔စ္ ျဖစ္သြားတာပါ။ ဂလူးကို႔စ္ေသာက္သူဟာ အျခား သၾကား ၊ ႀကံသကာ ၊ ထန္းလ်က္စားသူေတြမ်ားနည္းတူ အင္အားဓါတ္ရရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြထက္ ထူးၿပီး အင္အား မျဖစ္ပါ။

ဒါေပမယ့္ ကေလးအားရွိမယ္ထင္ၿပီး ဂလူးကို႔စ္ကိုမွ ေရရွည္တိုက္သူေတြဟာ ဂလူးကို႔စ္ကို တာရွည္ထားလို႔ လိုလာပါတယ္။ ဒီလိုတာရွည္ထားတဲ့အခါမွာ ေလမသလပ္ဖို႔ ၊ ေရေငြ႔မထိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ဂလူးကို႔စ္ဟာ ဓါတ္ေျပာင္းလဲၿပီး ေသာက္မိသူကို ဝမ္းသြားေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂလူးကို႔စ္အမႈန္႔ကို ေရေဖ်ာ္ၿပီး သန္႔သန္႔ထားေပမယ့္ တပတ္ေလာက္ထားခဲ့ရင္လည္း ဒီအရည္ေသာက္တဲ့ ကေလးဟာ ဝမ္းသြားပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ မိုးတြင္းမွာ ဂလူးကို႔စ္ကို ေရေငြ႔မထိေအာင္ ၊ ေလမသပ္ေအာင္ထားဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အျပင္ ဂလူးကို႔စ္ေဖ်ာ္တဲ့သူက သူ႔အခ်ိဳးအစားအတိုင္း မေဖ်ာ္ရင္လည္း ေသာက္မိသူကို ဝမ္းသြားေစပါတယ္။ ေရ တစ္ရာစီစီမွာ ဂလူးကို႔စ္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထည့္ရတာကို ေစတနာပိုၿပီး (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ထည့္ရင္လည္း ေသာက္မိသူကို ဝမ္းသြားေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကေလးအားျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆို အထားအသို ၊ အေဖ်ာ္အခ်ိဳးအစား မလြယ္ကူလွတဲ့ ဂလူးကို႔စ္အစား လြယ္လြယ္ကူကူျဖစ္တဲ့ အခ်ိဳရည္နဲ႔ သၾကား ၊ ႀကံသကာ ၊ ထန္းလ်က္ စတဲ့ အခ်ိဳေတြကို ေကၽြးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြ မစားႏိုင္တဲ့ လူမမာ ၊ ကေလးငယ္ေတြမို႔ ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားလို႔ဆိုရင္ေတာ့ တမ်ိဳးေပါ့။

You might also like
Leave a comment