ကေလးကိုယ္ေပၚက ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈအေထြေထြကို စစ္ေဆးဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က ဘယ္အခ်ိန္လဲ?

0

ကေလးကိုယ္ေပၚက ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈအစံုကို စစ္ေဆးဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္က ေရခ်ိဳးေပးခ်ိန္နဲ႔ ကေတာင္းက်ိဳက္လဲေပးခ်ိန္မွာပါ။ ကေလးကိုယ္ေပၚက ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳသိတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးကုသမႈေတြ ခပ္ျမန္ျမန္ယူႏိုင္တဲ့အတြက္ ကေလးေရာဂါခံစားရခ်ိန္ တိုေတာင္းၿပီး ေရာဂါရင့္လာျခင္းေတြကိုလည္း အခ်ိန္မီ တားဆီးႏိုင္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ေမြးကင္းစကေလး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( newborn)

 

You might also like