ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၃၂)ပတ္မွ (၃၅)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္(၃၉)ပတ္မွာ ကေလးဟာ (၅၀)စင္တီမီတာ အရြယ္အစားရွိၿပီး (၃)ကီလိုဂရမ္ဝန္းက်င္အေလးခ်ိန္ ရွိလာပါတယ္။ သေႏၶသားရဲ႕ ပါးစပ္ဝန္းက်င္က ႂကြက္သားေတြဟာ ႏို႔တိုက္ေကၽြးႏိုင္တဲ့အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာတဲ့အထိ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါၿပီ။ ဒီကာလအတြင္းမွာ ကေလးဟာ မီးဖြားခ်ိန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ။ 

You might also like
Leave a comment