ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၈)ပတ္နဲ႔ (၁၁)ပတ္အတြင္းမွာ ဆီးခဏ ခဏသြားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ယင္းကာလအတြင္း သေႏၶသားဟာ သားအိမ္အတြင္း ႀကီးထြားလာၿပီး ဆီးအိမ္ကို ဖိမိေနတဲ့အေနအထားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ (၈)ပတ္မွ (၁၁)ပတ္ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ မိခင္ေလာင္းဟာ ဆီးခဏ ခဏ သြားတာမ်ိဳး ႀကံဳရပါမယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like