ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၄)ပတ္နဲ႔ (၇)ပတ္အတြင္းက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ (၄)ပတ္မွ (၇)ပတ္အတြင္းမွာ ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာ ၂စင္တီမီတာ အရြယ္အစားျဖစ္လာပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားပံုစံေလး စတင္ေပၚလာၿပီး ႏွလံုးစခုန္လာၿပီေပါ့။ ဒါကို ဆရာဝန္ေတြက စမ္းသပ္ၿပီး အသိေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒါဆိုရင္ျဖင့္ “ဗိုက္ထဲကကေလးဟာ ႏွစ္လ ၊ သံုးလနဲ႔ လူမျဖစ္ေသးဘူး ေသြးခဲအဆင့္ဘဲ ရွိေသးတယ္” လို႔ အမ်ားေျပာ မမွန္တဲ့ အယူအဆေတြကို စြန္႔လႊတ္သင့္ၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment