ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ပထမသံုးလတာ ကာလအတြင္း မိမိသေႏၶသားသည္ စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန၍ မိမိကိုယ္တြင္း ဟိုမုန္းမ်ား ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ အေနအထိုင္ မၾကည္သာျခင္း ၊ မူးေဝပ်ိဳ႕အန္ျခင္း ၊ အားကုန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သလို ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ရွိတတ္သည္။ လူတိုင္းဟာ ကိုယ္တြင္းေဟာ္မုန္းတုန္႔ျပန္မႈေတြ မတူညီၾကတဲ့အတြက္ လူတိုင္း ဒီလိုျဖစ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးတည္းပင္ ပထမတစ္သားႏွင့္ ဒုတိယတစ္သား ခံစားတုန္႔ျပန္မႈျခင္း မတူညီၾကတာလည္း ရွိသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶသားျဖစ္ေပၚလာျခင္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( FETUS)

You might also like