ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တတိယသံုးလမွာ ဘာေတြ ျဖစ္တတ္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ တတိယသံုးလျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္(၇)လမွ (၉)လအတြင္းတြင္မူ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနရထိုင္ရ ခက္ခဲလာသည္။ ထိုအခါမွ မေပါ့မပါးဆိုသည့္ ျမန္မာစကားမွာ ေလးနက္လာေပေတာ့သည္။ ကိုယ္ဝန္ရင့္လာၿပီး မိမိေျခမိမိမျမင္ရ ၊တကယ့္ကို မေပါ့မပါးႀကီးႏွင့္မို႔ ထိုင္လွ်င္လဲခက္ ၊ ထလဲခက္ ၊ လမ္းေလွ်ာက္လဲခက္သလို အိပ္လွ်င္လဲ ခက္ေပေတာ့သည္။

ကိုယ္ဝန္လရင့္လာပါက ကေလး၏လႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားလာသလို ကေလးက ပိုသန္လာေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အအိပ္အေန နည္းလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ခ်င္စိတ္ရွိသည့္အခ်ိန္ အိပ္ခ်လိုက္ႏိုင္ကာမွ ပိုအားရွိေပမည္။ အလုပ္လုပ္သည့္ မိခင္မ်ားအဖို႔ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ၊ အားယုတ္ေလ်ာ့မႈမ်ားကို ထိုကာလမ်ားတြင္ ပိုခံစားရလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအား ရက္သတၱပတ္ျဖင့္တြက္ကာ ရက္သတၱပတ္ (၄၀)စြန္းစြန္း သို႔မဟုတ္ (၄၁)ပတ္တြင္ သေႏၶသားအား ေန႔ေစ့လေစ့ ဖြားျမင္သည္ဟု အလြယ္တကူ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱပတ္ (၃၈)ပတ္မွသည္ ရက္သတၱပတ္(၄၀)အတြင္း သေႏၶသားအား ဖြားျမင္ႏိုင္ေပသည္။

 

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶသားျဖစ္ေပၚလာျခင္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( FETUS)

You might also like