ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ေရွာင္ရမယ့္ငါးအမ်ိဳးအစားေတြကဘာလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ငါးမ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္းသည္ သေႏၶသား၏  ဦးေႏွာက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို ေကာင္းေစတဲ့အတြက္ အသားႏွင့္ငါး ေရြးစရာရွိပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ငါးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ပိုမုိစားသံုးသင့္ေပသည္။ သို႔ေပမယ့္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္လွ်င္ ငါးပမာဏ (၁၂)ေအာင္စထက္ေတာ့ ပိုမစားသင့္ေပ။

သို႔ရာတြင္ ဓါးရွည္ႏႈတ္သီးငါး (swordfish) ၊ ငါးမန္း (shark) ၊ tilefish တို႔အျပင္ ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္ၾကေသာ ငါးအသားမ်ားကို စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၎တို႔၏အသားတြင္းပါဝင္ေသာ mercury ဟုေခၚသည့္ ျပဒါးပမာဏမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား စားသံုးသင့္သည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သားႀကီး ၊ ငါးႀကီးမ်ိဳးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလတြင္သာမက ကေလးအသက္ ေလးႏွစ္အရြယ္အထိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင့္လည္း သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like