ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ေကာ္ဖီေသာက္သံုးသင့္သလား?

0

ေကာ္ဖီထဲတြင္ပါေသာ ကဖီးဓါတ္မ်ားဟာ ပမာဏအတိုင္းအတာအထိ သေႏၶသားကို အႏၱရာယ္မေပးေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေပမယ့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကဖီးဓါတ္ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ထက္ေတာ့ မပိုသင့္ေပ။

(၃၀၀)မီလီဂရမ္ကို ဘယ္လို တိုင္းတာ သိႏိုင္မလဲ ဆိုပါက ၈ေအာင္စ ေကာ္ဖီခြက္ ႏွစ္ခြက္ မွသည္ သံုးခြက္ေသာ ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာ သိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၈ေအာင္စဝင္ေသာ ေကာ္ဖီခြက္ျဖင့္ ေကာ္ဖီျပင္းလွ်င္ တစ္ေန႔ႏွစ္ခြက္သာ ေသာက္ၿပီး သိပ္မျပင္းေသာ ေကာ္ဖီဆိုပါက တစ္ေန႔လွ်င္ အမ်ားဆံုး သံုးခြက္သာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like