ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ x-ray ႐ိုက္ျခင္းတို႔ ေရွာင္သင့္သလဲ?

0

အေလးအပင္မျခင္းျဖင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေလခိုဝင္ႏိုင္ကာ မလိုလားအပ္ေသာ ေရာဂါကူးစက္မႈႏွင့္ မိန္းမကိုယ္အား ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ မအီမသာ ခံစားခ်က္ကိုေပးၿပီး က်ိန္းစပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိ က်န္းမာေရးအရ x-ray ႐ိုက္ရန္ လိုအပ္ပါက မည္သည့္ x-ray  မဆို မ႐ိုက္မီ မိမိတြင္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားေၾကာင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာပါ။ x-ray ၏ ဓါတ္ေရာင္ျခည္သည္ မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသားကို ထိခုိက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like