ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ နားနားေနေန ေနထိုင္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တစ္ဦးဟာ အင္အားကို ေလွ်ာ့သံုးၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် အနားယူရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ေမြးဖြားခါနီး တစ္လခြဲ ႏွစ္လအရြယ္ကစလို႔ ေကာင္းေကာင္း အနားယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဟာ အစာအာဟာရေတာ့ ျပည့္ျပည့္ဝဝစားပါရဲ႕ အနားယူရမယ့္အခ်ိန္ေတြကို အနားမယူဘဲ အိမ္စီးပြားေရးထြက္ရွာေနတာမ်ိဳး ၊ တျခားအိမ္မႈကိစၥ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ေနရတာမ်ိဳးဆိုရင္ အားကုန္မယ္။ ကုန္သြားတဲ့ အားအင္ေတြအတြက္ ထပ္ၿပီး အစာအာဟာရဓါတ္ျဖည့္တင္းလို႔ မစားသံုးရင္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ပါတယ္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့ရင္ မိခင္ရဲ႕အာဟာရကို မွီခိုေနရတဲ့ ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာလည္း အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္တဲ့မိခင္ေတြဟာ အလုပ္မလုပ္တဲ့မိခင္ေတြထက္ ပိုစားေပးရမွာပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like