ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ သေႏၶသားသည္ မိခင္၏သားအိမ္အတြင္းရွိ ေရႁမႊာအတြင္း ေနထိုင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္အခ်ိန္ ေသာက္သည့္ပမာဏထက္ ပိုမိုၿပီး ေရကို မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ေပသည္။

အရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေထြးပိုက္ထားလွ်င္ပင္ ပူလာတတ္ေသာ ဓါတ္သေဘာရွိသည္မို႔ သေႏၶသားကို ကိုးလ ၊ ဆယ္လနီးပါး ေဆာင္လြယ္ထားရေသာ ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားအဖို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ကိုယ္တြင္းအပူ ပိုလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူေသာရာသီတြင္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ၊ ေရခဏခဏ ခ်ိဳးခ်င္စိတ္မ်ားျဖစ္ျခင္းတို႔ကို သာမန္သူမ်ားထက္ ပိုႀကံဳေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ေရကို သတိရလွ်င္ ရတိုင္း ပိုမို ေသာက္သံုးသင့္ေပသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like