ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာအိပ္စက္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ညအခါတြင္ အိပ္စက္ခ်ိန္ (၇)နာရီမွ (၉)နာရီၾကာ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္သင့္သည္။

ယင္းသို႔ အိပ္စက္ရာတြင္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းေစေသာ အေနအထားျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ေစာင္းအိပ္ေပးျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ ကိုယ္ေဖာေရာင္ျခင္းအား ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိအိပ္စက္ အနားယူသည့္အခါတိုင္း ေခါင္းအုန္းတို႔ကို ဗိုက္ေအာက္ႏွင့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအၾကား ထား၍အိပ္ပါက ပိုမို၍ ေနရထိုင္ရ သက္သာအဆင္ေျပေစေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like