ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားမွတ္သားဖြယ္

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တို႔ ခရီးသြားလာျခင္းမျပဳမီ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တို႔ ခရီးသြားလာျခင္းမျပဳမီ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ခရီးသြားလာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ႏုစဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ပထမသံုးလတာ ကာလအတြင္း သေႏၶသား ေကာင္းမြန္စြာဖြံၿဖိဳးေအာင္ ေအးေအးသက္သာ အနားယူသင့္ၿပီး ခရီးၾကမ္းသြားလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္(၃၆)ပတ္အထိ ခရီးသြားလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုေပမယ့္ မည္သည့္ခရီးမဆို သြားလာလိုပါက မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ႏွံထားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး မိမိက်န္းမာေရးႏွင့္ ထိုခရီးသြားလာဖို႔ သင့္မသင့္ အႀကံဥာဏ္ ရယူၿပီးမွသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ခရီးေဝးသြားလာမႈကို ျပဳသင့္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ကိုယ္ဝန္ေလ်ာက်ျခင္း ၊ ေစာစီးစြာ ကေလးေမြးျခင္း ၊ ေဆး႐ံု ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ေဝးေသာ လမ္းခရီးတြင္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းတို႔အျပင္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္လည္း က်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ခရီးသြားလာမည္ဆိုပါက ကိုယ္ဝန္လရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆရာဝန္၏ ခရီးသြားလာခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျပသႏိုင္မွသာ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားလာႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။

 

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ လိင္ခံစားမႈ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား လိင္ခံစားရန္မသင့္ဟု မည္သည့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ျပေရးသားျခင္း မရွိေပ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္သံုးလအထိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ထြက္လာေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ လိင္စိတ္ႂကြတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိဘႏွစ္ဦးက မိမိတို႔ေၾကာင့္ ဗိုက္ထဲက ကေလးတစ္ခုခုျဖစ္မည္စိုး၍သာ လူႀကီးမ်ား ၿခိမ္ေျခာက္ေျပာဆိုထားခဲ့ျခင္း ၊ မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအား ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လိင္ခံစားမႈသည္ သဘာဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္တာမို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္လည္း လိင္ခံစားႏိုင္ၾကသည္။

သေႏၶသားေလ်ာက်ႏိုင္သည့္ ပံုစံဆန္းႏွင့္ အတတ္ဆန္းမ်ိဳး ထြင္မျပဳဘဲ သမ႐ိုးက် လိင္ဆက္ဆံပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း၌ လင္မယားအတူဆက္ဆံႏိုင္ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ေစာစီးစြာ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္း ၊ ေစာစီးစြာ ကေလးေမြးဖြားျခင္း ၊ အခ်င္းေအာက္က်ေနျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာလွ်င္ ရင့္လာသလို မိမိ၏ကိုယ္ဝန္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ညအခါတြင္ အိပ္စက္ခ်ိန္ (၇)နာရီမွ (၉)နာရီၾကာ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္သင့္သည္။

ယင္းသို႔ အိပ္စက္ရာတြင္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းေစေသာ အေနအထားျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ေစာင္းအိပ္ေပးျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တို႔ ျဖစ္တတ္ေသာ ကိုယ္ေဖာေရာင္ျခင္းအား ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိအိပ္စက္ အနားယူသည့္အခါတိုင္း ေခါင္းအုန္းတို႔ကို ဗိုက္ေအာက္ႏွင့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းအၾကား ထား၍အိပ္ပါက ပိုမို၍ ေနရထိုင္ရ သက္သာအဆင္ေျပေစေၾကာင္း သိရသည္။

 

လက္မ်ားကို မွန္မွန္ေဆးေၾကာကာ သန္႔ရွင္းေစရန္ သတိျပဳပါ

အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အမ်ားစုက လုပ္ရန္ေမ့ေလ်ာ့တတ္ေသာ မၾကာခဏ လက္ကိုေဆးေၾကာေပးျခင္းဟာလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား လုပ္ကိုလုပ္ေပးသင့္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေရအိမ္သြားၿပီးခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သားငါးမ်ား ကိုင္ၿပီးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လက္မ်ားကို သန္႔စင္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆးေၾကာေပးသင့္သည္။

 

ဘယ္လိုအစားအစာမ်ားအား မွန္မွန္စားေပးသင့္သလဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္းတြင္ ေရစင္စင္ေဆးထားေသာ လတ္ဆတ္သည့္ အသီးအႏွံ ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ (၄)ႀကိမ္မွ ေျခာက္ႀကိမ္အထိ စားေပးသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာလူး ၊ ထမင္း ၊ ေပါင္မုန္႔ ႏွင့္ cereal တို႔အား တစ္ေန႔လွ်င္ ေလးႀကိမ္ခန္႔ ပံုမွန္စားေသာက္ေပးသင့္သည္။

ေကာင္းမြန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ အသား ၊ ငါးမ်ား ၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သံုးႀကိမ္အထိ စားေသာက္ေပးသင့္သည္။

ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုမူ တစ္ေန႔လွ်င့္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ သံုးႀကိမ္အထိ စားေသာက္ေပးႏိုင္သည္။ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းဟု ဆိုရာဝယ္ အျပာေရာင္ ဒိန္ခဲ (Cheese) စားသံုးျခင္းကိုမူ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

Calcium ႏွင့္ သံဓါတ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီး ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သံုးကာ လတ္ဆတ္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကိုလည္း ေသာက္သံုးႏိုင္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like