ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားရဲ႕  မိန္းမကိုယ္မွ အျဖဴဆင္းျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားစဥ္ကာလအတြင္း မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွ အျဖဴဆင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကည္ေရာင္မ်ားဆင္းျခင္းတို႔ ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအရာသည္ သဘာဝမို႔ စိတ္ပူစရာမဟုတ္ေပမယ့္ မိမိသံသယျဖစ္သည္အထိ ဆင္းသည့္ပမာဏ မ်ားျပားပါမူ မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like