ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဆီးခဏ ခဏသြားျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တိုးလာေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးက ဆီးအိမ္ကိုဖိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ဆီးသြားျခင္း ၊ နာေခ်ေသာအခါ ၊ ေျပးလႊားေသာအခါ ႏွင့္ ရယ္ေမာေသာအခါမ်ားတြင္ ဆီးထြက္ျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မျပင္းထန္ေသာ တင္ပဆံု႐ိုး ေလ့က်င့္ခန္းေပးမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုဆီးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ဥပမာ။ ။ လက္တန္းကိုင္ထားၿပီး မတ္တပ္လ်က္ျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္လႊဲ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳျခင္း ၊ ဒူးမွေန ေျခေကြးအဆန္႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like