ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားရဲ႕  မိန္းမကိုယ္ယားယံျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ မိန္းမကိုယ္ ယားယံျခင္းကို ခံစားရတတ္ၿပီး သားအိမ္လမ္းေၾကာင္း၌ ေရာဂါကပ္ၿငိျခင္းကို ကုသရန္ ထည့္သြင္းသည့္ ပက္ဆရီ ေဆးေတာင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုအတြက္ အထူးျပဳခရင္မ္ကို လိမ္းၿပီး လွ်င္ျမန္စြာကုသသင့္သည္။ ထိုေဆးမ်ားအား ဆင္တူယိုးမွား အတုအပစိုးရိမ္ပါက မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပၿပီး ၎၏ေဆးညႊန္းအတိုင္း သံုးစြဲသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment