ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား မူးေဝျခင္းသက္သာေစဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ေသြးအားနည္းေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားဟာ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို မူးေဝတတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မူးေဝျခင္း ကင္းေစရန္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း ၊ ျမန္ျမန္မတ္တပ္ထ ရပ္ျခင္း ၊ ကိုယ္တြင္းအပူ ျမင့္မားေစျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေရေႏြးပူျဖင့္ ခ်ိဳးတတ္သူအတြက္) တို႔ကို သတိထား  ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ေရပူပူျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း ၊ ေနပူပူထဲ အမိုးအကာမပါ သြားလာျခင္းတို႔သည္ မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသား က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအရာမ်ား မဆင္မျခင္ ျပဳမူပါက အနည္းဆံုး ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားသည့္ မိမိ မူးေဝျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

You might also like
Leave a comment