ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ဝမ္းမၾကာခဏဆိုသလို ခ်ဳပ္တ္တဲ့အတြက္ ေရမွန္မွန္ႏွင့္ မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ၿပီး ဝမ္းႏႈတ္ေဆးေသာက္လိုပါက မိမိကိုယ္ဝန္ျပသေနေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ၎ေသာက္သံုးေစသည့္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးသာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိေသာက္သံုးသည့္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးက မိမိလြယ္ထားေသာ သေႏၶသားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like