ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ခါးနာျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္?

0

ခါးနာျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခါးနာျခင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြား မခံစားရေစရန္ အေလးအပင္မျခင္း ႏွင့္ ဖိနပ္အျမင့္စီးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ၊  ထိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အိပ္လွ်င္ ခါးအေနာက္ဖက္တြင္ ေခါင္းအံုး သို႔မဟုတ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေသာ ခါးအနာသက္သာေစမည့္ ေစာင္ ၊ ခ်ည္ထည္ တစ္ခုခုကို ခုၿပီးေနပါက ခါးအနာ သက္သာေစေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္တံုးငယ္ေလးမ်ားအေပၚ မတ္တပ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) ေလးဖက္ေထာက္၍ တတ္ႏိုင္သေလာက္ နင္းေပးပါကလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ခါးနာျခင္းေဝဒနာကို သက္သာလာေစေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like