ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း လိင္အမႈျပဳႏိုင္သလား?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား လိင္ခံစားရန္မသင့္ဟု မည္သည့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သည့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ျပေရးသားျခင္း မရွိေပ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္သံုးလအထိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ထြက္လာေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ လိင္စိတ္ႂကြတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိဘႏွစ္ဦးက မိမိတို႔ေၾကာင့္ ဗိုက္ထဲက ကေလးတစ္ခုခုျဖစ္မည္စိုး၍သာ လူႀကီးမ်ား ၿခိမ္ေျခာက္ေျပာဆိုထားခဲ့ျခင္း ၊ မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအား ေၾကာက္လန္႔စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လိင္ခံစားမႈသည္ သဘာဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္တာမို႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္လည္း လိင္ခံစားႏိုင္ၾကသည္။

သေႏၶသားေလ်ာက်ႏိုင္သည့္ ပံုစံဆန္းႏွင့္ အတတ္ဆန္းမ်ိဳး ထြင္မျပဳဘဲ သမ႐ိုးက် လိင္ဆက္ဆံပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း၌ လင္မယားအတူဆက္ဆံႏိုင္ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ေစာစီးစြာ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းျခင္း ၊ ေစာစီးစြာ ကေလးေမြးဖြားျခင္း ၊ အခ်င္းေအာက္က်ေနျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္လရင့္လာလွ်င္ ရင့္လာသလို မိမိ၏ကိုယ္ဝန္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like