ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားတဲ့ဇနီးကို ဖခင္ေလာင္းေတြက ဘယ္လို နားလည္ျပဳစုမႈမ်ိဳး ေပးသင့္သလဲ?

0

မိခင္ေလာင္းတစ္ဦးတည္းတင္မက မိခင္ေလာင္းရဲ႕ အနီးကပ္ဆံုးသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဖခင္ေလာင္းဟာမွာလည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဇနီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြနည္းဖို႔ ေျဖာင္းျဖေျပာဆိုေပးရမယ့္ ၊ လုပ္ေဆာင္ျဖည့္စြမ္းေပးရမယ့္ တာဝန္ရွိေနပါတယ္။

ဗိုက္ထဲက ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈ ၊ ေနမထိထိုင္မသာ မေပါ့မပါး ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ မိခင္ေလာင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈ လြယ္လင့္တကူရတတ္တဲ့အတြက္ ဖခင္ေလာင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အနီးဆံုးအေဖာ္လုပ္ေပးသူက သူမစိတ္သက္သာေစမယ့္ ကိစၥေတြကို ရွာႀကံလုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး သူမစိတ္ၾကည္လင္ ႐ႊင္ပ်ေနေအာင္ ပဲ့ထိန္းတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PREGNANTTOBIRTH)

You might also like