ကိုယ္ဝန္မအပ္ရင္ မရဘူးလား?

0

ကေလးမ်ား ေမြးဖြားသည့္အေတြ႔အႀကံဳ ရွိၿပီးသည့္သူမ်ားအဖို႔ ျပဳေနက်မို႔ ဆရာဝန္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသာ္ျငား အခ်ိန္တန္လွ်င္ သဘာဝအတိုင္း မီးဖြားမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဝးလံေသာ နယ္ၿမိဳ႕ ၊ ရြာကေလးမ်ားတြင္ ဆရာဝန္ ၊ ဆရာမ မရွိေသာ ေနရာမ်ား၌ ကိုယ္ဝန္အပ္ျခင္းဓေလ့မရွိဘဲ အခ်ိန္တန္ေတာ့ အရပ္လက္သည္ႏွင့္ မီးဖြားလိုက္သည္က ဓေလ့ျဖစ္ေနသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like