ကိုကို

0

 

BurmeseHearts.com - ko-ko - myanmar video

ေလးစားမႈေတြ ပံုေအာ

အားကိုးမႈေတြ တိုးရစ္လို႔

ႏြဲ႔ႏြဲ႔ေလးေခၚမိတဲ့ … “ကိုကို”

ဆိုးလည္းခြင့္လႊတ္

ေကာင္းလည္းၾကင္နာ

နားလည္မႈေပးပါ … “ကိုကို”

ထိုထိုအရာေတြႀကံဳေလတိုင္း

သတိရမိတဲ့ “ကိုကို”

တဘဝစာ ေႏြးေထြးမႈေပးပါ … “ကိုကို ” …

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like