စိတ္ေျဖေဆး

0

TV ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ သတင္းေတြ

လူေတြေျပာၾကေတာ့ အတင္းေတြ

မိတ္ေဆြေတြက ေျမႇာက္ၾက

မလိုသူေတြက ေဂ်ာက္ခ်

လိုသလို လွန္ေမွာက္ၾက။

သင့္ေနရင္ေတာ့ အေခ်ာသား

မသင့္ရင္ေတာ့ အေပါစကား

ေျပာသာေျပာသြား

(ဒါေတြက)လူေတြသေဘာထား။

စိတ္ထဲမွာသိမ္းရင္ အကုန္႐ႈံး

အတုန္႔အျပန္ လုပ္ရင္မဆံုး

သည္းခံရင္ေတာ့ ငတံုး

သည္းမခံႏိုင္ေတာ့မုန္း။

ထက္လြန္းရင္ေတာ့ခ်ိဳး

အညြန္႔ဆိုမွက်ိဳး

(မေနတတ္ရင္ ေနရခက္)

ဒိုးလိုက္ေတာ့ လူ႔ဘ၀ထဲ

မႏိုင္လာရင္ အ႐ံႈးေပး

ႏွလံုးေအးတဲ့ေဆး။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like