ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ေကာ္ဖီေသာက္သံုးသင့္သလား?

0

ေကာ္ဖီထဲတြင္ပါေသာ ကဖီးဓါတ္မ်ားဟာ ပမာဏအတိုင္းအတာအထိ သေႏၶသားကို အႏၱရာယ္မေပးေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေပမယ့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကဖီးဓါတ္ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ထက္ေတာ့ မပိုသင့္ေပ။

(၃၀၀)မီလီဂရမ္ကို ဘယ္လို တိုင္းတာ သိႏိုင္မလဲ ဆိုပါက ၈ေအာင္စ ေကာ္ဖီခြက္ ႏွစ္ခြက္ မွသည္ သံုးခြက္ေသာ ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာ သိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၈ေအာင္စဝင္ေသာ ေကာ္ဖီခြက္ျဖင့္ ေကာ္ဖီျပင္းလွ်င္ တစ္ေန႔ႏွစ္ခြက္သာ ေသာက္ၿပီး သိပ္မျပင္းေသာ ေကာ္ဖီဆိုပါက တစ္ေန႔လွ်င္ အမ်ားဆံုး သံုးခြက္သာ ေသာက္သံုးသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment