ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြ ဘာေၾကာင့္ နားနားေနေန ေနထိုင္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္တစ္ဦးဟာ အင္အားကို ေလွ်ာ့သံုးၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် အနားယူရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ေမြးဖြားခါနီး တစ္လခြဲ ႏွစ္လအရြယ္ကစလို႔ ေကာင္းေကာင္း အနားယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဟာ အစာအာဟာရေတာ့ ျပည့္ျပည့္ဝဝစားပါရဲ႕ အနားယူရမယ့္အခ်ိန္ေတြကို အနားမယူဘဲ အိမ္စီးပြားေရးထြက္ရွာေနတာမ်ိဳး ၊ တျခားအိမ္မႈကိစၥ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ေနရတာမ်ိဳးဆိုရင္ အားကုန္မယ္။ ကုန္သြားတဲ့ အားအင္ေတြအတြက္ ထပ္ၿပီး အစာအာဟာရဓါတ္ျဖည့္တင္းလို႔ မစားသံုးရင္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ပါတယ္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့ရင္ မိခင္ရဲ႕အာဟာရကို မွီခိုေနရတဲ့ ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာလည္း အာဟာရဓါတ္ေလ်ာ့လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္တဲ့မိခင္ေတြဟာ အလုပ္မလုပ္တဲ့မိခင္ေတြထက္ ပိုစားေပးရမွာပါ။

You might also like
Leave a comment