႐ိုး႐ိုးေမြးျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

႐ိုး႐ိုးေမြးသူေတြက်ေတာ့ ဗိုက္နာတဲ့ဒဏ္ကို ေမြးဖြားစဥ္အလူးအလဲခံစားရၿပီး သားဦးဆိုရင္ ဗိုက္နာခ်ိန္ဟာ (၁၈)နာရီအထိၾကာႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေမြးဖြားလို႔ၾကာခ်ိန္ မတူညီၾကပါ။ တခ်ိဳ႕မိခင္ေလာင္းေတြဟာ ႐ိုး႐ိုးေမြးေနရက္က အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေမြးႏိုင္လို႔ ညႇပ္ဆြဲေမြးရတာ ၊ သားဦးဆို မိန္းမကိုယ္ခြဲေမြးရတာ ၊ ဗိုက္ခြဲေမြးရတာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment