ၾကက္ျပဳတ္ရည္နဲ႔ ၾကက္သား ဘယ္ဟာကပိုအာဟာရျပည့္မလဲ?

0

ၾကက္ျပဳတ္ရည္နဲ႔ ၾကက္သား ဘယ္ဟာကပိုအာဟာရျပည့္မလဲဆိုရင္ မူရင္းအာဟာျဖစ္ေစတဲ့ ၾကက္သားကို အရသာရွိရွိ ျပဳတ္လိုက္လို႔သာ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ရရွိတာမို႔ အာဟာရ စုေနတာ ၾကက္သားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္ျပဳတ္ရည္က ပိုအာဟာရရွိတယ္ဆိုၿပီး ျပဳတ္ထားတဲ့ ၾကက္သားမစားဘဲ ၾကက္ျပဳတ္ရည္ကိုပဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ၊ ကေလးႏို႔တိုက္မိခင္နဲ႔ နလန္ထစ ကေလးငယ္ေတြကို တိုက္ေကၽြးရင္ ၾကက္ျပဳတ္ရည္နဲ႔ ၾကက္သား ႏွစ္ခုလံုးစားတဲ့ အာဟာရဓါတ္ေလာက္ မရႏိုင္ပါဘူး။

လူမမာရဲ႕ အစာအိမ္က ဆန္နဲ႔အျခားအစာမာမာေတြကို ေကာင္းေကာင္း အစာမခ်က္ႏိုင္လို႔ ဒီလိုကာလမွာ  ျမန္ျမန္အစာေက်ၿပီး မ်ားမ်ားနဲ႔ခဏခဏ စားႏိုင္မယ့္ ျမဴစြမ္လိုမ်ိဳး ၊ စြပ္ျပဳတ္လိုမ်ိဳးေတြကို လူမမာေတြစားေသာက္ဖို႔ ၊ နလန္ထေတြစားေသာက္ဖို႔ ဆရာဝန္ေတြက ညႊန္ၾကားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းေကာင္း အစာေခ်ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ ၊ မီးေနသည္ေတြ ၊ ႏို႔တိုက္ကေလးမိခင္ေတြနဲ႔ နလန္ထစကေလးငယ္ေတြကို စြပ္ျပဳတ္လုပ္တိုက္ရင္ အသားေရာ စြပ္ျပဳတ္ရည္ ႏွစ္ခုစလံုးကို စားေသာက္ေစရပါမွ အာဟာရဓါတ္ပိုၿပီး ျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment