ေမြးကင္းစကေလးရဲ႕ ဦးထိပ္က ဦးေရျပားကို ဘာေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္သင့္သလဲ?

0

ကေလးေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးခ်ိန္မ်ိဳး ၊ ရာသီဥတုေအးခ်ိန္မ်ိဳး ၊ ရာသီဥတုပူလို႔ ကေလးေခၽြးထြက္မ်ားခ်ိန္မွာ ဦးေရမွ ေရစို ၊ ေခၽြးစိုေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ အၿမဲသတိထားရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကေလးအေအးမိႏိုင္သည္။

ေအးေသာ မိုးတြင္း ၊ ေဆာင္းတြင္း ႏွင့္ ေလထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ရာသီဥတုအေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ကေလး၏ဦးေခါင္းအား ေႏြးေႏြးေထြးေထြးျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိထားသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment